HYRESPOLICY JAST LIVING

Ålder

  • Den blivande hyresgästen ska ha fyllt 18 år vid hyresavtalets upprättande. Det går att registrera sig i bostadskön när man fyllt 17 år.

Ekonomi

  • Den blivande hyresgästen ska ha ordnad ekonomi och kunna betala hyran för den sökta lägenheten, som riktlinje följer vi det som kallas existensminimum. Före ett erbjudande om lägenhet kommer kreditupplysning att tas om sökandes ekonomiska förhållanden inte är kända.
  • Om den blivande hyresgästen har flera eller större betalningsanmärkningar eller andra skulder som kan påverka förmågan att betala hyran, görs en bedömning utifrån det enskilda fallet.

God hyressed

  • Den blivande hyresgästen får inte ha störningsanmärkningar från tidigare boende senaste åren. Hyresvärden kan därför ta referenser från tidigare boenden.
  • Antalet personer som ska bo i lägenheten ska vara rimligt i förhållande till lägenhetens storlek och planlösning.

Försäkring

  • Hyresgästen ska ha en gällande hemförsäkring. ​

Bostadskö

  • Intressenter av en lägenhet ska registrera sig i bolagets bostadskö, detta sker genom att skicka ett mail till kontakt@jastliving.se med följande info.
  • Namn
  • Kontaktuppgifter
  • Vilken storlek på lägenhet som efterfrågas.

Lägenheter erbjuds efter eventuell kö som vi har på tidigare inskickade intresseanmälningar, om sådan inte finns så erbjuds efter svar på eventuell annons. Lägenheter erbjuds efter kronologisk datumordning.

Intresset måste förnyas var femte år för att bibehålla sin plats i kön.